Setud tutvustavad kogu aasta vältel oma rikast kultuuripärandit ja jagavad teiste soome-ugri rahvastega oma kogemusi kultuuripärandi säilitamisel ja edasiandmisel.

Kultuuripealinna aasta jooksul toimub seal üle 35 kultuurisündmuse. Aasta tipp-sündmuseks saab olema augustis toimuv etnogrupi oodatuim üritus Setu Kuningriik Meremäel.

Kas teadsid?

Obinitsa küla Setumaal valiti soome-ugri kultuuripealinnaks 2014. aasta augustis rahvusvahelise žürii poolt Helsingis. Koos Obinitsaga kandideerisid 25 miljoni soomeugrilase pealinnaks ka 64 000 elanikuga Ungaris linn Veszprém ja Venemaa Karjalas paiknev 500 elanikuga Vuokkiniemi küla.